Maa- ja metsätalousministeriö
PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO
Puh. (09) 160 01
Telefaksi: (09) 1605 420

Lisää yhteystietoja

1.0.4
Toimenpide0 Tuensaaja1 Hanke2 ELY-keskus3 Päät- tymis- vuosi4 Myönnetty tuki €
 5
Maksettu tuki €
 6
Alan ammattikunnan toimetNYSTRAND KARL EDGAR HILDINGHyljekorvaus 2006 ja 2007Pohjanmaa200812 36512 365
Alan ammattikunnan toimetPOHJA VESA SEPPOHyljekorvaus 2006 ja 2007Pohjanmaa200815 87615 876
Alan ammattikunnan toimetRUOSMERI REINO OLAVIHyljekorvaus 2006 ja 2007Pohjanmaa200811 60011 600
Alan ammattikunnan toimetKJELL RÖNNQVISTHyljekorvaus 2006 ja 2007Pohjanmaa200814 60414 604
Alan ammattikunnan toimetSJÖSTRAND KRISTERHyljekorvaus 2006 ja 2007Pohjanmaa20086 9556 955
Alan ammattikunnan toimetSNYGG HARRYHyljekorvaus 2006 ja 2007Pohjanmaa20087 5547 554
Alan ammattikunnan toimetSNYGG KJELL-OVEHyljekorvaus 2006 ja 2007Pohjanmaa200811 33111 331
Alan ammattikunnan toimetVÄLISALO ONNI JALMARIHyljekorvaus 2006 ja 2007Varsinais-Suomi20089 2049 204
Alan ammattikunnan toimetVÄLISALO JUHA ONNI HENRIKHyljekorvaus 2006 ja 2007Varsinais-Suomi20089 2049 204
Alan ammattikunnan toimetTÖRNBLOM HELGEHyljekorvaus 2006 ja 2007Varsinais-Suomi200811 62011 620